xin cao tăng chỉ giúp, mình sử dụng kính bát quát trong những trường hợp nào.và trước khi dùng có cần làm gì vào kính không, có chọn ngaỳ giờ trước khi treo không? Xin cảm ơn