em đã tự mình khai mở luân xa , bây giờ sử dụng nó bằng cách nào đây mấy anh em giúp mình để sử dụng đúng cách đc không, bây giờ người em nhiều năng lượng lắm