Kính các huynh!
Vì sao e đọc chú đại bi tối ngủ lai mơ thấy bậy bạ và kì lạ lắm.
Hay tại vì tâm e chưa được tịnh hay vì lí do gì khác.mong các huynh chỉ dạy cho e với.em xin cảm ơn!