Một loại ếch Úc Châu ngắn hơn năm phân đang tạo ra bước nhảy vọt trong giới khoa học vì nó...mang thai trong bao tử và đẻ bằng mồm ! trứng ếch được đặt và phát triển bên cạnh những ao nhỏ trong rừng rồi con ếch cái núốt các trứng này vào bụng .Lập tức các chất dịch tiêu hóa ngưng tiết ra , ngưng hoạt động trong 8 tuần lễ . rồi thì ếch mẹ tống lũ con ra ,Nếu các nhà khoa học có thể tách được một nhân tố , có lẽ là kích thích tố "Hormon" khiến loài ếch nuôi dưỡng những gì trong bao tử nó thay gì nó tiêu hóa vật đó , thì khám phá này sẽ là một sự cứu tử cho các loài bị loét bao tử.