-CHỨNG SÂU RĂNG: Lấy hùng hòang 1 tiền , Đồng thanh 2 tiền ,cả 2tán nhuyễn đắp vào răng trẻ.

-CHỨNG THỐI TAI: Lấy đại tảo nướng giòn và một ít Kinh phấn , tất cả tán nhuyễn , cho trẻ nằm nghiêng , rắc vào lỗ tai vài ngày thì khỏi.

-CHỨNG NHỌT SƯNG MÀ KHÔNG VỠ:

Lỗ sa 2tiền 5 phân ,Kinh phấn 1 tiền 5 phân ,Bạch đinh hương 1 tiền 5 phân, Ba đậu 5 phân .Tất cả trộn dấm mà thoa lên , nhọt sẽ vỡ, chất độc ra hết là khỏi.