ôi!hay quá,ở HCM có võ sư Vĩnh Xuân nào giỏi không chỉ cho mình với