Tu pháp môn gì cũng là con dao hai lưỡi nếu cái tâm của bạn không thiện