Có một vị tăng sống cuộc đời đơn giản đạm bạc trong một am nhỏ dưới chân núi. Một buổi chiều nọ, thừa lúc vắng người, tên trộm lẻn vào trong am lục soát để lấy đồ đạc vật dụng. Bất ngờ, vị tăng trở về và bắt gặp kẻ trộm đang lục soát. Người ôn tồn bảo:

- Có lẽ anh từ xa đến đây để viếng tôi. Không lẽ anh trở về với hai tay không. Thôi thì anh hãy tạm lấy các bộ quần áo của tôi để gọi là một món quà cho cuộc tao ngộ đêm nay.

Tên trộm rất ngạc nhiên về thái độ của vị tăng. Nhưng hắn cũng vội vàng lấy mấy bộ quần áo tu sĩ của vị nầy rồi tẩu thoát. Lúc tên trộm đi rồi, vị tăng ngồi tĩnh tọa nhìn ánh trăng sáng vằng vặc giữa bầu trời đêm, thầm nói:

- Hỡi người bạn nghèo khổ! Ước gì ta có thể tặng cho anh ánh trăng đẹp đẽ thơ mộng này.


SƯU TẦM...