Chào các bác!

Hôm vừa rồi em có đọc cuốn sách "Đổng Công tuyển trạch nhật yếu dụng", gặp phải mấy chữ Tàu nhưng dịch giả lại quên giải thích. Vậy nên em mới đưa lên đây mông bác nào biết tiếng Trung giải thích giùm. Mấy chữ đó như sau (phần phiên âm em dịch bằng công cụ dịch Hán -Việt):

生基即壽木及生基也
Sinh cơ tức thọ mộc cập sinh cơ dã.

Rất mong các bác giúp đỡ!
Cám ơn các bác nhiều!