Chồng con sinh 18giờ20 ngày 29/10/1978.
Con sinh 9giờ40 ngày13/6/1984.
Con gái sinh 15giờ25 ngày 14/3/2010.
Chồng con dự định sang đầu năm nhâm thìn sẽ mở công ty buôn bán thủy sản, con sẽ mở cửa hàng bán hoa tươi. Kính nhờ các thầy xem giúp những dự định trên có thành công không ạ?
Con cám ơn các thầy nhiều!