Trích dẫn Nguyên văn bởi LệDũng Xem Bài Gởi
Đến gặp thầy Năm hậu là xong hết hì hì
hại não quá đi......