Có huynh đệ nào có cuốn BÁT THIÊN TỰ không nhỉ ?
Nghe nói nội dung cuốn sách đó rất hay, chủ yếu là dịch Nho như sách TAM THIÊN TỰ nhưng giải nghĩa nhiều từ hơn và rất dễ học.
Mong huynh đệ nào hiểu biết hoặc có sách quý đó thì Post lên cho anh em trong diễn đàn cùng tham khảo với. Mong được đón nhận.