Em rất muốn luyện thái cực quyền. Để điều hòa chân khí.có ai pít xin chỉ giúp em. Cách luyện em xin cảm ơn.!:praying:2