Những người theo dõi tamandieungo nói rằng chị ấy đã rời bỏ toàn bộ các diễn đàn internet, đồng thời gỡ bỏ blog cá nhân từ lâu rồi. Chỉ còn lại những tư liệu của tamandieungo được đăng trên nhiều diễn đàn và các blog cá nhân sưu tập. Bạn tìm tamandieungo trên google, và vào xem. Hoặc hỏi trong diễn đàn có ai sưu tập mà xin.