mấy chú này lừa thôi. vào thư viện sách huyền thuật của web thegioivohinh.com tìm có mà đầy.