Tại hạ đã theo dõi diễn đàn thế giới bùa ngải từ lâu,nay là thegioivohinh tại hạ rất mê mà không đăng nhập được .Mãi gần đây nhờ có anh em chỉ bảo mới biết cách đăng nhập,thú thật về vi tính và ngoại ngữ tại hạ rốt lắm ,ngày xưa tại hạ học nga văn cơ.Nên anh ngữ thì mù tịt.qua theo dõi diễn đàn tại hạ thấy miền nam nhiều phái hơn miền bắc.Sơ lược miền nam có các phái:nam tông ,thất sơn,chà kha ,pháp luân,lỗ ban.v.v.Miền bắc tuy có vài phái như:bùa ngải dân tộc thiểu số,ma xó, phù thủy... gần đây có xuất hiện trường phái theo dòng mật tông,tu và học theo vạn pháp qui tônmg .v.v.Đây tại hạ chỉ bàn về phái phù thủy .các pháp sư miền bắc thường có âm binh ,nên các thầy cũng có những phép rất ghê gớm ,chẳng thua gì thiên linh cái cả.Ví như hai nhà ghét nhau các thầy dùng lưỡi cày để yểm,xin lưu ý lưỡi cày phải đã cày ruộng rồi mới hiệu nghiệm.Thầy lấy hình nhân nhỏ có in và bán sẵn ngoài chợ ghi tên tuổi đối phương vào đó ,sau đó nam thì dùng 7 chiếc đinh nữ thì dùng 9 chiếc đinh, quấn chỉ ngũ sắc dùng bùa tam thánh ghi tên vào bùa (bùa tam thánh tại hạ có nhưng không biết cách post nên mạng) rồi cho vào lưỡi cầy cho thêm thần sa , chu sa, hùng hoàng rồi đem ra cổng hoặc cửa hướng về nhà đối phương chôn xuống ,tất nhiên là đã qua làm lễ,người nào bị làm thì ốm đau thuốc thang không khỏi. Bệnh tình gì ,hạn gì,là do thân chủ hoặc thầy nguyền rủa,chỉ có thầy cùng môn phái hoặc phải cao tay mới hóa giải được.Ngoài ra thầy còn dùng răng bừa ,đinh ba...(còn nữa)