Quan niệm của dân gian về nhân vật Phạm Ngũ Lão trong đạo tứ phủ được thể hiện như thế nào? Những bài hát chầu văn về ngài? Cảm ơn!