Mình thấy trong sách có phương pháp sử dụng La kinh để hóa giải những điểm xấu về phong thủy nhà mà không thể thay đổi hướng được. Thấy hay hay nên đăng để mọi người tham khảo