Vovi2k : theo mình nghĩ thì đó không phải là 1 trong " 8 muôn 4 nghìn "pháp tu của PHật ! Cái này là của của Huyền Đạo ! :D Cugnx dựa trên nền Tảng PHật Pháp :D (chút kiến thức nhỏ bé :D