Tu hành thì phải tuần tự diễn tiến đừng có gấp gáp mà thành ra không tốt
Hôm nay tôi viết bài này chia sẽ với các bạn, chư vị hiền thánh hơn chúng ta chỗ nào, chính là vì họ nhìn xa hơn chúng ta, chính là họ đã điều phục được căn tánh, và siêng năng tin tưởng thọ trì thánh pháp.
Khi bước vào trì chú mún cho linh nghiệm , các bạn phải buông bỏ tất cả các học thuật lý luận của các bạn đi, một lòng tin tưởng thuận theo âm ba của thần chú, tụng chậm rãi cảm thấy vui vẻ với việc trì tụng này, biến nó thành một niềm say mê một môn giải trí thật sự, môn giải trí về điều phục tâm tánh, tâm tánh chúng ta từng giây một điều có động niệm , nên mỗi biến chú ở đây khi trì tụng các bạn phải ý thức được rằng đang đập tan các động niệm đó. Tụng chú cần rõ ràng chậm rãi, tụng chú với tâm vui thích chứ không phải mong cầu đủ biến số. Giống như chúng ta đi vào rừng sâu âm u , xung quanh toàn những tiếng động làm ta hãi hùng, khi đó chúng ta bật máy nghe nhạc mini lên , những bài hát mà ta yêu thích sẽ làm tâm ta bình lặng và vui vẻ, không ảnh hưởng bởi ngoại giới
Khi tụng thì kiếm chỗ vắng vẻ, mát mẻ ngồi kiết già. Tôi nói thật các bạn mới vào ngồi kiết già ngồi một chỗ không tới 10 phút là các bạn đã ngứa ngáy tay chân rồi, nhưng khi kết hợp với trì chú chậm rãi khoan thai không cần đủ biến số hay không, các bạn sẽ dễ dàng ngồi nửa tiếng, một tiếng hay hơn nữa.
Đây chính là công dụng tuyệt vời của thần chú đó, mỗi một biến chú đều đập tan động niệm, mỗi một biến chú đều điều phục tâm tánh, mỗi mỗi biến chú đều an trú trong vô vi tịch tĩnh. Trong mỗi giây phút đó tâm các bạn đã hòa vào pháp giới, tự pháp giới đã có thần lực. Khi chúng ta đọc nghi thức trước khi trì tụng thần chú nào, thường nói kính lễ lực gia trì của các như lai, kính lễ lực gia trì của các hiền thánh, và kính lễ lực của pháp giới.
Đấy ở đây pháp giới chính là vô vi chân tâm đấy. Trong pháp giới đã có đầy đủ các lực , đầy đủ các pháp. Tâm vô vi là mẹ sinh ra công đức , là mẹ của tất cả phật. Nên chúng ta mún một đời đạt được thành tựu cỡ nào chúng ta cũng phải hòa nhập được vào vô vi tâm này, tâm vô vi không có hý luận , tâm vô vi không có đẳng cấp. Không có ngã tướng, nhân tướng , chúng sanh tướng , chỉ là trạng thái như như bất động, lâng lâng hạnh phúc, tâm thức sẽ an lạc vô cùng. Để đạt được điều này nếu không nhờ trì chú , mà tự mình tu thì cảnh giới này chỉ có thể chứng được ở các vị đã tu tập ba la mật viên mãn.
Tôi nói đến đây để các bạn ý thức về tác dụng của thần chú đối với tâm thức của chúng ta. Một giây trì chú là một giây sống trong an lạc niết bàn, một phút trì chú là một phút lâng lâng hạnh phúc. Chỉ với thái độ buông xả tất cả một lòng duyên theo âm ba của thần chú các bạn mới có thể gặt hái được những điều tuyệt vời nhất mà các vị phật bồ tát mún gởi đến cho ta
chúng ta khác với phật ở chỗ, Phật thì miên mật trong tâm vô vi, không trì chú cũng tâm vẫn vô vi. Còn chúng ta người phàm nghiệp chướng sâu nặng, mỗi một giây tâm thức đều chịu ảnh hưởng tác động trược điển từ nghiệp chướng cùng kiết sử tập khí trỗi dậy. Giống như mặt biển nổi phong ba vậy đó, nhưng nhờ tụng chú từng biến từng biến giống như những nhát búa dũng mãnh đập tan những tiêu cực trong tâm thức trong từng giây.
Nói tóm lại nếu các bạn xem việc trì chú chậm rãi khoan thai là một niềm vui, không cần đủ biến số, tâm không tạp niệm , thì mỗi khi trì chú tâm các bạn đã là tâm của phật, các bạn bắt ấn không cần tuân theo các ấn chú đã có cũng không sao, ví dụ các bạn chỉ đơn giản là đưa hai bàn tay lên nhẹ nhàng và quán tưởng chúng ta đang nâng đỡ những người yếu đuối , hoặc chỉ ngón tay thẳng hướng về phía trước là chúng ta đang phá hoại nghiệp chướng của chúng sanh. Lúc đó ý chúng ta là ý của phật, tay của chúng ta lúc đó là ấn là nghiệp lành của phật.
Tam mật muốn tương ứng phải nương vào tâm vô vi làm gốc, nó là chuẩn mực căn bản của thánh pháp,
Thân ái