Trích dẫn Nguyên văn bởi khoatin6 Xem Bài Gởi
sự tích lục tự đại minh đà la ni

Hóa ra Chú Lục Tự Đại Minh do Đức Phật Di Đà (Vô Lượng Thọ Như Lai) tặng cho Đức Phật Thích Ca để Ngài có thêm công cụ độ nhân ạ ?