Cái giá của kẻ mạo danh chính là bị tiêu diệt- bị bốc hơi vĩnh viễn. Tên trùm đứng đằng sau - Ma Vương dù có ý ngăn cản nhưng không nổi bởi thực lực cũng chỉ tương đương với Thánh Vương, và còn 1 tên trùm khác chính là Quỷ Vương rất muốn trở thành ngư ông đắc lợi. Khi chưa đến thời khắc quyết định, 3 gã tối thượng thần này sẽ không liều mạng tử chiến với nhau.