Trích dẫn Nguyên văn bởi NINJA-dap-xichlo Xem Bài Gởi
TÔI LÀ NGƯỜI HỌC HỎI MỌI TÔN GIÁO - MỌI PHAP MÔN...
chữ to nhỉ :)

bạn mà theo PLC thì phải nghe lời thầy: bất nhị pháp môn. đứng trên 2 con thuyền, mỗi con thuyền 1 hướng thì sẽ ntn ?