Xin kính chào các Thầy cùng các huynh đệ trong diễn đàn,đệ mạo muội xin hỏi các thầy có thể chỉ cho đệ thần chú thâu thần được ko ạ,bởi có những lúc do lực còn yếu nên lúc chữa bệnh ,khi thâu tà khí trong cơ thể ko được nhanh và mạnh.Đệ Xin gởi lòng tri ân đến tất cả mọi người