Xin chào các PT ,tình hình là Đạo Tràng mình muốn in ảnh Tam Thánh ngồi Đài Sen Quý ĐH nào có cho mình xin file chất lượng chút nha.
Xin Hoan Hỷ công đức. ADIDAPHAT.

http://imageshack.us/scaled/thumb/21/9a45.jpg