Em bị bóng đè rồi mấy ngày nay mất ngủ, không biết phải làm cách nào để không bị đè nữa,không hiểu lý do vì sao bóng lại đè em.Xin quý thầy chỉ bảo giúp em!!!!