thứ hai 28-10, bạn xem trang Đạo-Giáo , Lảo-Giáo , sẻ có đăng để mọi người cùng xem.
thân.( tất cả sách Đan-Kinh tu Tiên đều có ở đây, để các bạn tham khảo )