A Di Đà Phật . Mình ở Cần Thơ Miền Tây Sông nước , khoảng 7 năm trở về trước năm nào cũng có lũ , bão làm hư nát nhà cửa , nông dân thất thu ...v.. Nhất là Nam 2010 nhiều người đói kém bỏ xứ ra Bình Dương làm việc
. Những năm gần đây , Đạo Phật ở đây phát triển mạnh mẽ , Phật Giáo Hòa Hảo và Tịnh Thất , Chùa Mọc lên ....
Phật tử hội về chùa rất đông , mỗi tối Phật tử ở chùa Tụng Kinh , mỗi tháng 2 ngày tu bát quan trai giới , mỖi tháng đều lễ 500 lễ sám hối , Vài tháng gần đây tổ chức tu 7 ngày cho các em nhỏ từ 7 đến 18 tuổi , Giảng Kinh cũng rất nhiều ..v.v.
Song Song đó Phật Giáo Hòa Hảo không ngừng phát triển mạnh , làm công tác từ thiện cho các vùng các miền , Khi đến lễ tổ chức nhiều Khu Ăn Uống Miễn phí , giảng pháp ..v.v.. Người có tiền thì cúng dường , người không tiền thì công quả .... Nếu bạn đã đi 1 lần lễ đức Thầy thì sẽ biết , ngày đó nhà nhà đều để trước cửa nước uống , khoài , bún ..v.v. Miễn Phí cho khách đi đường , Các nhà hảo tâm còn quyên góp mua xe cứu thương từ thiện ...
Cầu đường được trải bằng phẳng đi thẳng đến nhỏ hẻm đều có bàn tay của người dân , tiền của dân và còn các vị khác chung sức làm từ thiện nữa , Từ thiện thì không lấy tiền , chỉ ăn uống mà thôi ...
Còn nữa , ở An giang , Cần thơ có nhiều nhà có ruộng đất rộng , không lấy cho thuê , mà đem trồng cây thuốc ..v..v.. đến khi thu hoạch liền lấy cúng dường , Các Tín đồ PGHH khi đó còn vài trăm người cùng nhau thu hoạch , ăn uống đi lại chẳng phải lo , có người rước đi , có người mời nước , mời ăn ..v..v Vì đã một lần đi cùng hái rau bợ , rồi mới biết cái này , hàng trăm người lội xuống đám ruộng xìn lày , đục ngầu , bứng rau bợ đem lên ... không phải chuyện dễ dàng gì ....
Tịnh Thất và chùa Miền tây bình thường rất ít người thăm viếng , thĩnh thoảng thấy các vị đến chùa lau dọn , quét lá , hốt rác ..v.v. Để các vị Sư , Ni yên tịnh tu tập , những ngày lễ thì mới đặc biệt đông đúc ...
Cho nên mình nhận thấy ở 2 nơi An Giang và Cần Thơ ... sẽ không như các vùng miền khác , bão lụt , hạn hán ..v..v. Nơi đây người ta Phát tâm ngày càng 1 đông rồi , Những đứa em , đứa cháu , Các bậc cha mẹ đều dắt đến chùa kêu nó nhặt lá nó liền nhặt lá , kêu nó lễ phật nó liền lễ phật , dạy nó muôn đều về luân lý đạo đức , mỗi tối dạy lễ phật , thĩnh thoảng mua cá cho con em phóng sanh .... .vv.. Đời sống Tinh Thần đang được nâng cao ..
Ngày xưa rất khó để tìm 1 quán ăn chay , ngày nay rất dễ tìm thấy , Nơi Mình sống , quán chay phát triễn gần bằng quán thịt , quán nhậu rồi.....