Hôm nay sinh nhật sáu mươi
Chúc Thầy mạnh khỏe độ người,cứu nhân
Từ khi hạ thế giáng trần
Bao người được cứu lòng nhân sáng ngời
Mong thầy khỏe mãi thầy ơi
Bao người mong cứu,bao lời thầy ban
Thầy đang cứu độ trần gian
Nhiều người giác ngộ lên thoàn kỳ ba
Thầy đang nhận lệnh mẹ cha
Giúp cho nhân quả hiện ra rõ ràng
Đủ duyên thầy cứu nhẹ nhàng
Những cơn trọng bệnh,thầy mang đi liền
Tiên tục cùng một chữ hiền
Thân phàm,hạnh thánh,y tiên,phật hồn
Giúp cho nhân nghĩa bảo tồn
Thanh tâm ,tẩy trược càn khôn trung hòa
Lục tuần tại cõi ta bà
Tu tâm ,tịnh trí thầy đà dựng xây
Pháp danh Diệu Ngộ là thầy
Dịu dàng chất phác mang đầy tình thương
Giác ngộ mở tỏ đôi đường
Qui y tam bảo tình thương hòa đồng
Ba chục năm đã được thông
Đạo tràng thầy giữ,một lòng thẳng ngay
Cuộc đời chẳng biết nịnh ai
Thấy sai chỉ thẳng,miệt mài đường tu
Chỉ cho thẳng tính công phu
Hòa đồng mục đích,ôn nhu giải hòa
Lời ngay,lẽ phải thật thà
Ai hiểu thì hưởng,ai xa mặc lòng