Theo lời giới thiệu của Trang Web http://www.hercolubus.tv
" Do tầm quan trọng to lớn của thông điệp phổ quát này cho nhân loại, Hiệp hội Alcione sẽ gửi qua đường bưu điện bản in miễn phí của cuốn sách "Hercolubus hay Hành tinh Đỏ" đến bất kỳ nơi trên toàn thế giới "
Các bạn đăng ký (điền Form ở cuối trang) rồi đợi 1 thời gian, hi vọng sẽ nhận được. <:p
Họ chỉ gửi miễn phí trong năm 2013.
Mình cũng chưa biết nội dung, nên không thể đánh giá :grin: