Trích dẫn Nguyên văn bởi thai232 Xem Bài Gởi
Các bạn giữ hòa khí. Không nên chửi mắng và gây tranh cãi trên này.
chém nó....boxing4