Khi đã định tâm được. Bây giờ ta không trụ tâm vào đâu hết. Ta cố thăng lên cao một chút... (cái này ko tả được chỉ có thực hành mới tự biết).

Có người thăng được, có người không... thăng được thì thăng một hoặc 2 lần gì đó ....

Có tất cả là 9 lần thăng. 9 lần này bị ràng buộc bởi sở chấp. ai còn sở chấp nhiều thì không thể nào thăng được.

Sở chấp là ta chấp vào tài sản,tiền bạc, danh vọng, người thân...và cuối cùng là chấp thể xác. Khi nào ta bỏ được hết sở chấp ta sẽ thang lên được.

Mỗi lần thăng ta cảm giác như ta là một con ve lột xác. vùng đầu và cổ nứt ra và ta chui lên trên... lúc này ta cảm giác thanh nhẹ hơn. cảm giác trên cơ thể ít đi... cảm nhận xa rời thân thể một chút...

Càng thăng lên càng nhẹ nhàng và càng xa thân thể...thăng 9 lần đến lần thứ 10 thì ta không còn cảm nhận thân thể... lúc này là ta thoát xác.... kiến cắn hay kim châm sẽ không còn biết đau...Nhưng sau đó ta trở lại ta sẽ cảm nhận sự đau đó....

Khi thoát xác ta vẫn không nhìn thấy gì cả...

Ai chưa thăng được thì phải diệt sở chấp trong cuộc sống hàng ngày (có pháp diệt sở chấp)

Giai đoạn này có thể xuất hồn nhưng chỉ khi vô thức. Khi ta thiền nằm, ta đi vào giấc ngủ thì ta có thể xuất hồn, có thể nhìn thấy thể xác mình đang nằm ngủ, và luôn tỉnh táo trong giấc mơ. Biết rằng mình đang mơ và đang đi đâu. ....