đọc được câu đầu và câu cuối, hay, hay quá ^^
khúc giữa nó như cái rừng ý =.=