Cám ơn bài viết hữu ích của bạn dieuphap2013,
Linh tại ngã, bất linh tại ngã.
Về tâm linh thì cần phải có duyên, khó mà áp dụng khoa học (hữu hình ) trong tâm linh vì nó thuộc vô hình.