nhớ có đọc một cmt nói là sau tháng 7 âl thì âm khí vẫn còn lưu lại nên người xưa đã bài ra trò chơi, rước đèn Trung Thu cho trẻ em để chúng đi khắp phố phường hoạt náo xua tan âm khí 🤔🤔🤔🤔