xin cảm ơn ông nội thầy bùa và thai đã tận tình giúp đỡ, mình đã tải được các sách hai bạn post lên.
thân ái