(Nhân ngày rằm tháng Bảy - xá tội vong nhân)

[B][/Từng nghe

Từ thuở hồng hoang ,qua tích Hồng Bàng ,biết giòng giống Lạc-Việt dưới trời Nam dựng nước .
Sách ghi sử chép ,cháu con sáng tỏ , tường Tổ Tiên Văn-Lang xưa một cõi khai quang.

Mẹ nơi rừng thẳm non cao giống Tiên
Cha ấy giống Rồng đồng bằng châu thổ .
Trung du nằm giữa hai miền xứ sở
Bạch Hạc dựng kinh xưa thuở Văn Lang .

Lập làng lập ấp ,dạy dân cấy cầy ,gieo trồng lúa nước no cơm ;dựng xây văn hóa làng xã trường tồn .
Khai khẩn trồng dâu ,hướng dẫn canh cửi ,dệt lụa xe tơ ấm áo ,tình ấm trăm họ đồng bào vĩnh cửu .

Trải qua

Mệnh trời cho khi thịnh khi suy
Trăm họ cũng lúc thăng lúc giáng.
Khi đất động trời rung ,hạn hán ,lũ lụt ,cuồng phong giông tố .
Lúc ngoại bang ,hùng hổ ,xâm lăng ,giang sơn bấn động ngả nghiêng.
Trăm họ đồng tâm bên nhau một dạ
Đồng bào sát cánh vượt mọi nguy nan...

Oanh liệt vẻ vang ,suốt hơn bốn ngàn năm chói sáng
Lại còn dư đọng, đau khổ muôn thuở mãi khôn nguôi...

Biết bao thế hệ trai tráng ,nơi chiến địa quên sinh .
Nhiều lắm dân lành chốn quê ,nạn nhân từng bỏ mạng.
Bỏ lại vợ hiền con thơ ,đầu trắng khăn tang
Song thân cao lão không có cháu con phụng dưỡng.

Vùng nào ,miền nào ngoại bang chiếm đóng ;nơi ấy ,xứ ấy chúng bắt lính ,phải theo.
Nơi khác dựng cờ tụ nghĩa giết giặc ,chiến trang tàn khốc dân tình đầy thê thảm.

Hai chiến tuyến trên một chiến trường
Cảnh tương tàn nồi da nấu thịt.

Binh đao ,mũi tên hòn đạn không chừa một ai
Chém giết ,tay giáo ngọn thương chẳng biết phân biệt.

Hồn thoát khỏi xác, ngỡ ngàng hồn đâu có biết
Xác nằm nơi kia ,từ đây vĩnh biệt chia li.

Vơ vẩn hồn đi từ nơi chiến địa ,theo ngọn gió ,biết hồn phiêu bạt nơi nao
Bến sông núi thẳm vách đá khe sâu ,bãi bồi ,dòng con tạo cứ trôi mãi mãi.

Khi ở Dương gian ,còn phân chia bên này bên nọ, chiến tuyến chia đôi
Trở về cất bụi,chỉ độc nhất có một cõi âm ,cùng nhau trú ngụ.

Vì đâu gây chuyện đao binh
Đã đẩy hồn lìa khỏi xác .

Cũng bởi:

Do lòng tham vô độ ,muốn vơ vét cho mình ,mà rắp tâm tước đoạt quyền lợi của người
Bởi hung hãn khôn cầm,say máu người ,độc ác,thế nên gây đao binh ,chúng sinh sát phạt.

Đánh mất lòng từ bi-tình thương .Tham-Sân -Si là bởi trí bất minh .
Không tu dưỡng chữ Đức -luyện rèn .Aí -Hỉ-Nộ lấn qua Linh Quang Phật.

Chưng nay :
Giang sơn thu về một mối
Đất nước đang được an bình
Hồn tử sĩ hiện ở nơi đâu , chưa về với con cháu gia đình
Miếu đền chùa chiền từ mọi xứ, hãy tới cùng nhau về tụ hội.

Uống nước nhớ nguồn ,đền ơn đáp nghĩa ,lòng dân Nam là một tấm gương trong
Ghi sâu tạc dạ ,mãi mãi tôn thờ,hậu thế nối nối luôn chăm nhang khói.

Phong Châu đất xưa ,Đền thờ Quốc tổ,Quốc Mẫu ,nay quanh năm nghi ngút khói hương.
Tử sĩ nơi nơi ,hãy tụ nhau về ,bên nhau ,hợp lại thành "Hồn thiêng sông núi" .

ĐẤT TỔ ĐỀN HÙNG LINH QUANG VĨNH HẰNG SÁNG CHÓI
HỒN THIÊNG SÔNG NÚI MÃI MÃI PHÙ HỘ CHÁU CON.

Để cho :
Dân trăm họ ,giống Lạc-Hồng mãi sáng lòng son
Giang sơn Việt ,Đất Văn Lang trường tồn một cõi!

Langdg08 phụng thảo
Rằm tháng 7 Quí tỵB]