Đây là toàn bộ Tạp Chí Khoa Học Huyền Bí được xuất bản trước năm 1975. Do thành viên NHANDUC80 bên TuViLySo tặng.


Đây là bộ tài liệu rất quí và rất nhiều thông tin bổ ích cho những người yêu Huyền Thuật

KHHB 1:
http://www.mediafire...7xaywr2w95cc4c4
KHHB 2:
http://www.mediafire...u74rk3lddyiccah
KHHB 3:
http://www.mediafire...lcvhtt11mal1f0p
KHHB 4:
http://www.mediafire...ouszs5yu4y931d4
KHHB 5:
http://www.mediafire...x5s1g85jz8yf9a4
KHHB 6:
http://www.mediafire...qe94b4yhb1a04za
KHHB 7:
http://www.mediafire...57n9alesp5knbma