kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: LỜI VÀNG MẪU BAN CHO CÁC THANH ĐỒNG

Threaded View

 1. #1
  Nhị Đẳng
  Gia nhập
  May 2010
  Bài gởi
  2,234
  Post Thanks / Like

  Mặc định LỜI VÀNG MẪU BAN CHO CÁC THANH ĐỒNG

  LỜI VÀNG MẪU HOÀNG THIÊN BAN
  DẠY CÁC THANH ĐỒNG

  Trải qua mạt kiếp phũ phàng
  Chuyển luân Thiên dựng Đạo Tràng Long Hoa
  Kể từ Bính Tý muôn nhà lầm than
  Vàng thau thanh lọc đại an
  Thiên Nhân Đại thịnh Thủy ngồi cầm cân
  Chờ niên Khỉ mơ lầm trải hết
  Điểm tô mầm nhân thiện nổi cao
  Chấm tâm con Lạc cháu Hồng tốt tươi
  Tiếng gà gáy tâm cầu tầm giác
  Ai hay cơ sự đại hòa
  Quyền Trời phép Phật Mẫu Bà chở che
  Ngọc Hoàng vẫn răn đe từng bước
  Liệu dân lành tích phước có bằng
  Hay là nghiêng lệch trái tâm
  Dao Trì Mẫu Mẹ cực thầm đệ đơn
  Qua Kỷ Mão cầu xin đắc đạt
  Nay niêm Nhâm hạc lượn lân vờn
  Rồng chầu hổ phục đủ phương
  Chuyển luân ngũ cảnh một đường bình thân
  Chờ Dê trắng Mẫu càn khóa nữa
  Khỉ phơi cành sóng gió giâm lui
  Minh Vương ngự trị gương soi
  Hào quang tỏ rọi Đèn Trời chiếu lâm
  Tâm thân Mẫu vẫn trông vẫn đợi
  Vượt phần sóng quấn can qua
  Bình minh trải khắp con nhà Rồng Tiên
  Môn sinh Mẫu luyện định phần đạt cao
  Chở che chưa đủ đức nhân khó bề
  Trái tâm cãi Mẫu khó về
  Thiện đàn là cảnh hội đàm
  Nay ngày Mẫu giáng chỉnh an Đạo Nhà
  Lời vàng Mẫu dạy con thơ
  Nước dâng ngập như bất ngờ vào đêm
  Chỉ trong tích tắc công hầu
  Kiểm kê văn bản đệ cầu Hoàng Thiên
  May ra qua đoạn ngả nghiêng
  Nơi nào chưa tỉnh đọa đầy trắng băng
  Chài Mẫu kéo sương giăng tứ phía
  Bao phủ dần thấu chứa trần hoàn
  Niên này Mẫu hạ san an tọa
  Tại cõi trần thong thả ngắm nhìn
  Sang Xuân Mẫu Mẹ trao thuyền tự đua
  Tự tầm, tự tạo, tự lo, tự rèn
  Chốt then Mẫu toàn quyền đóng chặt
  Trần cười chê viên gạch đừng sờn
  Trải qua đủ 6 niên tròn
  Bao nhiêu tai họa dập dồn đảo trao
  Tiền của đem đổ xuống ao
  Bạc dầy cầm mãi có nào thanh tâm
  Bảo nhau nhân cội ương mầm
  Cội cao đức đậm điểm cầm chính quy
  Bướng tâm trái ý ngoảnh đi
  Thật tâm ngồi lại trường thi hầu Tòa
  Hầu Mẫu nhận lệnh Đại Tòa
  Đoàn viên Mẫu Tử kỳ 3 tao phùng
  Niên Nhâm Mẫu tuyển anh hùng
  Tòng quân gánh vác việc chung cứu đời
  Kiểm tâm cho đúng Luật Trời Mẫu ban
  Niên này Mẫu Mẹ giáng đàn
  Đèn Tâm đuốc Tuệ thế gian tăng dần
  Đại an cho đến từng nhà
  Đại họa tự hiện khó mà tầm theo
  Đơn Thiên Mẫu ký dân nghèo tập trung
  Hồn nhân chăm luyện các cung
  Miệng chài Mẫu kéo tập trung vô trường
  Lấy dân vạn đại khiêm nhường
  Bình dân hai chữ nhật thường hiền ngoan
  Giờ dần Mẫu Mẹ hạ san
  Thân thời lập bảng trao đàn cho dân
  Cho quan cho cả bách thần
  Vui mừng Nhâm Ngọ hoàn nhân vững bền
  Vui mừng con Lạc cháu Tiên hưởng đời
  Địa linh nhân thuận âm cười đủ uy
  Mẫu Tiên truyền lệnh đồng nghèo luyện văn
  Hầu Tòa luyện bút Mẫu dành
  Lập trường dìu dắt đồng hành cực tâm
  Như trường hầu hội Dương Âm
  Đồng thầy đồng pháp sao tâm tẩy trần
  Đồng tu luyện mõ chuyên cần
  Dao Trì Mẫu ngự cứu dân độ đời
  Làm trò Thánh Chúa đứng ngồi thở than
  Chấm tâm các cấp đồng ngoan
  Lò nhang tâm hạnh thế gian đủ 10
  Mẫu về chấm sổ thảnh thơi
  Thiên đường Mẫu mở Luật Trời chí công
  Luật đạt Đạo điển linh thông
  Tâm phần ghế quí hội đồng điểm danh
  Linh đơn thuốc Phật hiện ban hành
  Tịnh bình dòng nước sử xanh dõi truyền
  Đắc tâm điểm nhất chữ Thiền
  Điểm nhị chữ Thật điểm Hiền thứ ba
  Điểm nào Mẹ cũng ban ra
  Chờ xong khóa hội kỳ 3 hoàn thành
  Lính bần đổi lại phú thanh
  Đồng nghèo đổi lại tâm thành phúc tăng
  Thầy pháp kiếm sống thăng bằng
  Tu chùa liêm khiết cơm tăng ít mòn
  Mẫu về duyệt Luật phải tròn
  Toàn cầu Vũ trụ vàng son danh đề
  Kiểm tâm Mẫu Mẹ đợi ngày về
  Mẫu Tiên Vô Cực chép lên kinh vàng
  Sử xanh truyền lại tâm linh
  Mẫu Hoàng túc thế chiêu binh độ hồn
  Cứu sinh dắt chúng sinh tồn
  Nhân sinh mầm thiện quy tôn Đạo Nhà
  Thiện đàn mở cửa bình an
  Bàn Đào mở hội Xa Loan giáng trần
  Bốn nghìn năm lẻ Mẫu về
  Trái lầm giảng đạo Dao Trì thở than
  Trải qua mạt pháp chứa chan
  Sông mê bến giác đại hoàn tự nhiên
  Kinh văn Mẫu giáng dạy khuyên
  Ban con trẻ tu xin hội đồng
  Ban ngành đại hội lập công
  Lửa vàng thử sức kỳ 3
  Mẫu về truyền ngọn bút hoa phong thần
  Vào thiên niên kỷ xa gần dâng hương
  Đạo Nhà cội cũ bốn phương nhiệm mầu
  Tòa Sen nở rộ một bầu
  Chuyển Vũ trụ 5 châu hội đàn
  Hương tâm bay đến Cổng Trời
  Chứng cho nhân thế thảnh thơi
  Nhưng còn một đoạn rối bời than tro
  Trường Thiên mở cửa cân đo phúc nhà
  Chuyển luân tự lực hầu Tòa
  Bừng khai Đại Đạo mở mang
  Dắt dìu sinh chúng bước sang Đò Từ
  Đò Tâm Viên vớt lầm hư
  Đò Nhân chuyên chở bạn thù đoàn viên
  Gỡ dần hiểm họa tự nhiên
  Mẫu về khai bút thiên thu Ngựa Hồng
  Thuyền Thiên đậu bến đang trông
  Thuyền Tâm chỉnh duyệt chữ Đồng vang xa
  Chắp tay tấu đối Thượng Tòa
  Hoàng Thiên Vô Cực chuyển qua Dao Trì
  Ngọc Hoàng ân thượng chính qui
  Vua Cha ký sổ nạn gì cũng xuôi
  Giáng Kinh Mẫu Tử cùng ngồi
  Nhịp cầu giáo dục đưa nôi chèo đò
  Nhịp cầu Đại Luật Mẫu lo đã hoàn
  Chỉ còn dương thế lập đàn
  Tâm thành bạc lễ vái van đúng lời
  Đón nền Đại Hội Phật Trời định ra
  Trung Thiên Tòa Thượng bình thân
  Giảm trừ mũ mã bình dân cơi trầu
  Nén hương chén nước cứ cầu
  Lễ Tâm khấn nguyện xin đâu cũng thành
  Lưu thông Vũ trụ dân lành hưởng vui
  Văn Tâm sớ trạng tự nhiên nhiệm mầu
  Mẫu về kiểm duyệt công hầu tướng khanh
  Kén tâm bắc ghế Thạch Sanh
  Tìm người đủ đức Mẫu buông tấm Chài
  Tỏa ra bốn hướng cứu nhân loài
  Lấy nhời cứu thế độ hồn thanh cao
  Chuẩn Đề độ lượng tẩm sao
  Cứu chữa đồng bào đa nạn cực tâm
  Kỳ 3 quốc hội sửa lầm
  Thánh Hiền Đệ Nhất giáng tâm dặn dò
  Linh Đơn màu nhiệm tại kho Thánh Hiền
  Sơn Trang đạo cả tâm thiền
  Mười hai Tiên Nữ sao tầm
  9 Cậu độ mệnh tay cầm thuốc Tiên
  Kỳ thi dự hội tuyển bầu
  Qua trường Thiên Phủ để hầu bài văn
  Môn thi kén điểm Thạch Sanh
  Kén tâm trung thực trí thành là hơn
  Vàng mười lĩnh lệnh là con Mẫu Bà
  Thiên thu Nhâm Ngọ Đạo Nhà
  Ban ra cứu độ Sa bà bằng tâm
  Thủy thanh chữa bệnh xa gần
  Nén hương niệm chú chuyên cần từ bi
  Tịnh tâm tịnh khẩu tịnh tu đủ phần
  Thanh liêm cứu độ xa gần
  Thánh Hiền Thiên phủ giáng trần bảo ban
  Lò hương tỏa sáng chữ Trung
  Nhân hoàn đắc phúc Minh Châu dự phần
  Vạn linh Tam phủ bình thân khóa này
  Mẫu Đơn Tiên sau này chữa bệnh
  Đội lệnh Cô Chín dưỡng hồn
  Ơn trên phép Phật phúc tồn đức cao
  Giáng Kinh màu nhiệm Mẫu trao
  Khuyên nhắc đồng bào hầu Mẹ kính Cha
  Dự phần khóa hội kỳ 3
  Ghi sổ Thượng Tòa làm việc linh thông
  Có Vô Ngại mới làm thầy
  Có Từ Bi mới độ nay dân lành
  Còn tham sân Mẫu để đành
  Còn ngại khó khổ Mẫu đành gạc tên
  Đạo Nhà cương kỷ đúng nền
  Thu thiên Ngựa Đỏ hoàn lai
  Trao sổ anh tài hầu Mẹ kính Cha
  Cho đồng cắp sách vô Tòa
  Về trường Thiên phủ học qua phép màu
  Tòa Thiên bảo trọng đồng quê lính nghèo
  Đồng bần linh dốt deo leo
  Cha hành Mẹ gọi đủ điều trầm luân
  Đứng lên cứu thế độ nhân
  Lĩnh bảng Phong thần màu nhiệm thuốc Tiên
  Thập điều cầu nguyện vô biên phép màu
  Phật Bà Bồ Tát đỡ đầu
  Bệnh tiêu tật dãn tất linh thông
  Dặn thầy dặn pháp cầm cân
  Dạy lính phong trần tự luyện linh côn
  Thành tâm cứu chúng độ hồn
  Đủ điều thanh lịch vĩnh tồn thiên thu
  Truyền đời Mẫu diệt cấp đồng ngu
  Kiểm tâm viên hạnh ngao du Niết bàn
  Cứu nhân độ thế song toàn
  Từ bi Vô ngại khoan khoan chèo đò
  Đưa thuyền cập bến lập Lò
  Ngũ luân bát quái tiếng hò vang xa
  Trường thi Đại Luật truyền ra
  Phúc truyền lưu mãi muôn thiên
  Sử xanh lưu chép đúng nền Từ bi
  Khóa 3 Đại hội Thiên triều
  Miệng chài Mẫu rót dân nghèo thật tâm
  Tài cao đức rộng tu đạo uyên thâm
  Mở mang mầm đạo cao tâm phúc tồn
  Luật Trời cương kỷ Mẫu vun
  Hoàn lương nhân loại cội tồn bay cao
  Muốn tồn nhưng phải phúc duyên
  Nếu tồn trái lệnh phép Thiên gia hình
  Định phần hai chữ tồn hao khóa này
  Hạn qua phúc lại luật bù
  Mẫu về chứng quả nền tu cõi trần
  Quang Minh Đại Hội mở đường
  Tìm người hành đạo duyệt câu chấm đề
  Trước xa giờ Mẫu đứng kề tại tâm
  Cất lời Sám nguyện cho tâm thư nhàn
  Hội này Phật Thánh giáng đàn
  Long Hoa khai đạo dựng cờ Quang Minh
  Nấu nung Kinh Sử lên bờ đoàn viên
  Kinh văn tôi luyện tinh thần
  Công hầu khanh tướng xênh sang
  Tề chỉnh gọn gàng mũ áo cân đai
  Mẫu về điểm duyệt sửa sai
  Vô hình hữu bóng láng lai nỗi sầu
  Mẫu không lưu lại công hầu tướng khanh
  Lưu cho dân sự tu hành
  Thì sao tiếng nguyện thơm danh dương trần
  Ý Trời đã quyết mở đường
  Cãi Trời khó tránh thảm thương u sầu
  Tài cao đức đậm biết cầu
  Ý Trời trái lệnh không thâu bất toàn
  Trời cao định được song toàn
  Còn tâm nhân định khó toàn công phu
  Xa Loan giá ngự xa gần
  Nơi nào tâm thiện định phần dâng hương
  Đạo Đời hai chữ Thanh Lương
  Tâm trần gột rửa đường thương Mẫu chờ
  Tâm tình Mẫu Tử tâm tròn đoàn viên
  Sử xanh trải bốn nghìn niên
  Long Hoa Tam Hội Phật Tiên đỡ đầu
  Nhân Hòa chăm luyện khéo cầu
  Sa bà Hồng Lạc hưởng câu Cát Tường
  Viên thông Vũ trụ một đường
  Gia đình Hồng Lạc luật trường Từ bi
  Chiếu lâm Nhật Nguyệt đại Quang Huy
  Đứng đầu là Đức Quán Thế Âm
  Đại luật an bài Thiền Trai màu nhiệm
  Viên thông đạo lý bình thân
  Phúc đậm lộc trần kho báu Mẫu ban
  Khó khăn buổi trước sau hoàn
  Cứu nhân độ thế thụ Đạo Quán Thế Âm
  Vượt qua bể khổ đưa công hầu trọn Đạo Mẹ một tâm
  Thuyền cập bến được điểm tròn đóng chốt

  Mẫu Đệ Nhất dạy

  Đạo màu Trời Phật ban ra
  Khai Kinh truyền tụng cầu xin nhật thời
  Chí thành lễ bạc cơi trầu hiến dâng
  Cứu nhân độ thế bằng tâm
  Kinh văn đọc tụng để tầm phép thiêng
  Mẫu Từ ứng hiện tự nhiên
  Độ cho đồng thiện cầu xin trụ trì
  Nhất tâm thụ Đại Đạo cầu
  Sơn Trang Đại Hội đỡ đầu điểm tô
  Cứu đời niệm chữ Nam Mô
  Kiểm tâm trì chú phúc nhà càng tăng
  Trị chữa bệnh tật dân lành
  Chú Án ma ni bát minh hồng – Dược Sư Phật
  Thiền Trai Tịnh Khẩu bệnh lui
  Thánh Hiền Đệ Nhất độ nhời thành tâm
  Trừ tà phục quỷ nguyện tầm
  Niên Nhâm Ngựa Đỏ thuốc Tiên ban về
  Tụng Kinh để cứu dân nguy đò chiều
  Sa bà tai nạn đủ điều
  Bệnh tật tứ hướng dân nghèo cực tâm
  Thiện nam tín nữ hương trầm
  Hầu Cha kính Mẹ dưỡng tâm bảo tồn
  Lấy tâm mà nguyện sinh tồn.

  Diệu Mậu ghi
  Last edited by Tuduong; 29-08-2013 at 06:47 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. LUYỆN NGỤC
  By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 02-08-2016, 01:14 AM
 2. kinh địa mẫu , địa mẫu chơn kinh
  By tuyenleiq in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 24-03-2013, 09:57 PM
 3. ÐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA
  By phanquanbt in forum Đạo Phật
  Trả lời: 4
  Bài mới gởi: 08-02-2013, 09:12 PM
 4. CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI phần 1
  By lethang in forum Đạo Thiên Chúa
  Trả lời: 5
  Bài mới gởi: 28-10-2012, 01:00 AM

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •