NGŨ LỘ TÀI THẦN
Ngũ lộ tài thần chúc (khai phóng cấp bằng hữu phân hưởng) ngũ lộ tài thần phù bất truyền liễu kiếnlượng
Thiên thanh thanh địa linh linh. Phụng thỉnh ngũ phương ngũ lộ tài thần chiêu tài đồng tử tiến bảođồng lang kì thần hỉ thần.........
..........Tứ phương quý nhân thần thông quảng đại triển uy linh hiểnxá quang minh pháp chuyển bất đình. Lợi ích quần sinh đệ tử nhất tâm
Bái thỉnh đông lộ tài thần chiêu bảo thiên tôn đông phương vận tài đông phương đáo
Bái thỉnh tây lộ tài thần nạp trân thiên tôn tây phương vận tài tây phương lâm
Bái thỉnh nam lộ tài thần chiêu tài sử giả nam phương vận tài nam phương đáo
Bái thỉnh bắc lộ tài thần lợi thị tiênquan bắc phương vận tài bắc phương lâm
Đệ tử bái thỉnh tái bái thỉnh trung lộ tài thần huyền đàn chân quân trung ương vận tài số thiên vạn ức
Nguyên nguyên bất tuyệt giáng lailâm bất phạ kim tiền dụng đẩu lượng bất kinh tài bảo đôi như san..............Nam Đẩu chiếu bổn mệnh Bắc Đẩu hộ bản thân
Huyền đàn hổ tướng thiên tứ tài nguyên phúc sanh vô lượng thiên tôn pháp vô biên sắc lệnh
Tài vương đương thụ thính mệnh hề hào vô đình chiêu tài sử giả tiến bảo tiên sư
Ngũ phương phúc đức suất lĩnh vitiên các triển uy linh thần thông hiển xá luân chuyển bất đình............Trợ đệ tử sinh ý hưng vượng
Tài nguyên quảng tiến vận đồ phanh thông dĩ đạo cầu tài dĩ đứcbáo ân đệ tử thi đức hồi hướng............Thần nhân lợi sanh, ngô phụng Thái Thượng Lão Quân sắcphù hóa phụng hóa
Thỉnh ngũ phương ngũ lộ tài thầnnhư phong hỏa cấp cấp như luật lệnh