mấy hôm trc tôi đã post 1 bài mong tìm dc người chỉ dạy cho cách tu tập cho đúng cách. Do tìm hiểu và tự tập thì có lẽ là ko hiệu quả và lại sợ sai đường........nên tôi muốn tìm ai đó giúp đỡ.

Vậy sao bài của tôi lại ko thấy vậy ? tôi có vi phạm điều gì ko nhỉ ? mong đc mọi người chỉ giúp.