Các Anh Chị thân mến
Sau một thời gian tu tập, niệm Phật và trì chú, Thích Tùm Lum tôi cảm nhận không có tiến triển gì trên con đường tâm linh và cả bản tánh, tôi nhận ra điều này sau khi nhìn lại khoản đường đã đi do một sự tình cờ.
Cách đây khoảng một tháng tôi có duyên gặp một người khi đi công việc tại miền trung, vô tình có luận về cách tu tập thì người này đã nói chuyện (thật ra là giống ban Pháp vậy) tôi không ngờ cách hướng dẫn tu tập, cách giải thích các khuất mắc rất giỏi, tôi nghe anh giảng đến say mê như khi nghe các sư thầy giảng vậy (nói phải tội, chứ anh này giảng nghe hay hơn thuyết phục hơn) hỏi ra thì anh đã tu và nghiên cứu về thiền tông và Phật Giáo Nguyên Thủy từ năm 13-14 tuổi và tu đến nay anh cũng trên 65 tuổi rồi.
Từ ngày có duyên được anh "khai thị" cho đến nay, tôi băn khoăn mãi về một điều là khi tôi hỏi về Tịnh Độ Tông thì anh không trả lời hoặc lãng đi, mà anh thường chỉ nhấn mạnh về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, đầu óc của tôi vẫn còn vô minh lắm lắm, nên nghe nhiều mà hiểu chẳng bao nhiêu nhưng trong lòng tự nhiên bị phân tán về cách tu. Tiếc một điều nữa tôi chỉ gặp được anh chỉ có hai giờ đồng hồ mà thôi, không đủ để học hỏi nhiều, nhưng cũng đủ để tôi phải nhìn lại con đường đang tu tập và lựa chọn lại con đường tu tập của mình. Sơ cơ vỡ lòng không có sự dẫn dắt trên con đường mới, nên nương nhờ sự giúp đỡ của các anh chị trên trang Đạo Phật trong thegioivohinh.com.
Mong lắm sự chỉ dẫn của các anh chị tu theo Phật Giáo nguyên thủy, có vài lời thắc mắc xin được sự giải đáp của anh chị:
1- Cách tu tập thường nhật tại nhà (gồm thiền, trì đọc kinh gì, chú gì ...)
2- Nếu tu tập theo Phật Giáo nguyên thủy thì để nguyên bàn thờ gồm có các tượng Phật Địa Tạng, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Quán Âm, Phật A Di Đà, hay chỉ để 1 tôn tượng Đức Phật Thích Ca mâu Ni.
3- Tự nhiên hơn một năm nay, tôi thường trì thêm 108 lần hồng danh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật sau buổi tu tập thường nhật, nay nếu tôi trì niệm miên mật danh hiệu này thay hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật thì có được không.
Xin các anh chị có kinh nghiệm về Phật Giáo nguyên thủy hoan hỷ chỉ giáo thêm cho Thích Tùm Lum tôi sáng thêm ra được chút nào thì hay chút đó. Thân mến