Ban Giga nói đúng lắm. Cũng vì thế mà có rất nhiều người ở trên đời này thường hay than thở rằng: "sao tui toàn làm chuyện tốt, mà gặp toàn "cái gì đâu" không hà."

Và cũng vì thế mới có câu: "Tốt bụng bị trời đánh."

Thân
NN