Gửi bạn HoaTuLien

Lần sau mong bạn vui vẻ viết chữ có dấu và màu khác, tránh màu đỏ nhé.

Thân mến!