chà bác saigon tuan noi chí phải. 3 loại đó thì đố thầy nào mà giải được, nó mà dính rồi thì yêu say đắm luôn. nhưng có điều hơi ... tốn kém.
làm gì có chú thâu hồn, tưởng phim hồng kông ha! chú triệu thỉnh vong hồn thí có chưa chú thâu hồn thì chưa nghe