các Thầy làm ơn cho con hỏi khi bốc bát hương ở Nhà thì thứ tự và cách làm như thế nào ạ ?
- Cúng khóa lễ nào trước, khóa nào sau ?
- trì chú gì và hành trì như thế nào ạ ?
Con xin cảm tạ các Thầy ạ !