Cho mình hỏi chút nhé. có phải những người có căn, có quả hay bị gọi là đồng bóng phải không a. Mình suốt ngày bị kêu đồng bóng, mà tính tình cũng lạ kỳ nữa. Mình luôn cảm nhận có một thế lực gì đó ở trong mình. Khi đến các điện thờ, không hiểu sao mình không thể chắp taynhư mọi người, mà thường chỉ ngồi một chỗ để quan sát xung quanh mà không hề nói chuyện với ai. Hôm vừa rùi, mình đến một điện thờ, mình cũng có thái độ như vậy.Lúc đến đó, ai mà tỏ thái độ không phải như đi mình mà không giữ ý, hay nói chuyện mất trật tự mình sẽ nổi khùng, mắt trợn nhìn trông dữ dằn kinh khủng. Những lúc như vậy mình cảm thấy mệt mỏi, ngồi cũng không vững, lạc cả giọng luôn, cảm giác như mình không còn là mình nữa ấy. Có một vài chỗ mình đến coi bói, mà thầy không xem được, phải xin âm dương hoài mới được, cố chỗ thì nói mình bị người khác che khuất hết nên không thể xem được===> không hiểu tại mình hay mấy thầy nói vậy không a. Mình không hiểu như vậy là sao nữa, có phải tại mình bị nhiều vong theo không, hay tại mình suy nghĩ nhiều hay đồng bóng như mọi người nói nữa?