anandatongia xin kính mời đệ tử TSTQ giao hữu tại HN, nội dung giao hữu đối kháng để học hỏi lẫn nhau trên tinh thần thượng võ. không gây hiềm khích hay đả chê võ phái TSTQ..Mong nhận được hồi đáp sớm..