ai có kinh nghiệm chiến đấu gì hay thì nói với nha.... ví dụ nhu dùng chú chẳn hạn.. em bi phang bực quá!!!!!!!!!!!! chắc ở đây cũng co nhiều a.e từng trải hihisurrender