Hôm nay rãnh ngồi xin gạch của những học giả cao nhân ở forum này. Đang thiếu gạch để xây nhà

Con xin được trình bày một số hiểu biết của con sau buổi học đạo với Thầy.

1. HIỆN TƯỢNG VÀ BẢN CHẤT CỦA HIỆN TƯỢNG SIÊU HÌNH

Vong nhập, gọi hồn, ngồi đồng, ngoại cảm tìm mộ, tổ tiên báo mộng, động mồ động mã..v..v… tất cả được gọi chung là hiện tượng siêu hình.

Người không được học bài bản về siêu hình, khi chứng kiến một hiện tượng siêu hình thì thấy vô cùng huyền bí, khó hiểu như đang xem ảo thuật vậy, cảm thấy lo sợ, hoang mang…

Đệ tử MTTĐ vì được Tổ Thầy giảng dạy cho các nguyên tắc vể siêu hình nên có thể hiểu được bản chất thực sự bên trong của các hiện tượng siêu hình.

Thật vậy, bất kì một hiện tượng siêu hình nào cũng đều là kịch bản của Thánh Thần, do Thánh Thần đạo diễn, những người liên quan là những diễn viên được chọn.

Nếu cứ một kịch bản mà diễn đi diễn lại hoài thì con người dễ nhàm chán nên để chiều theo tâm ý đó của con người mà Thánh Thần tùy vào niềm tin, tín ngưỡng, tùy vào phong tục tập quán, trình độ hiểu biết, sở thích... của từng dân tộc, từng vùng từng miền, từng người mà Thánh Thần sẽ có những kịch bản khác nhau. Người phương Tây thì tin vào Chúa Trời, quỷ Sa tăng, phù thủy… nên sẽ có kịch bản phù hợp cho người người phương Tây. Người Á Đông thì lại tin vào Trời Phật, ma quỷ, bùa chú, phong thủy mồ mã… nên thánh Thần sẽ có các loại kịch bản tương ứng cho người Á Đông.

Tóm lại, cho dù dưới bất cứ hiện tượng siêu hình nào - kịch bản siêu hình nào thì chúng ta cần phải hiểu rằng người giật dây đứng sau tấm rèm sân khấu chính là Thánh Thần. Hiểu được như vậy rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy bình tâm trước mọi chuyện siêu hình.

2. THẦN BÍ HỌC-SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CHUYÊN VÀ KHÔNG CHUYÊN

Bất cứ ngành nghề, lãnh vực nào cũng vậy, đều có phân ra nghiệp dư và chuyên nghiệp. Lãnh vực siêu hình cũng không ngoại lệ. Và dĩ nhiên, sẽ có sự khác biệt rất lớn về trình độ, đẳng cấp… giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp.

Giới đồng cốt thầy bà, thầy bùa, thầy ngãi, nhà ngoại cảm… là những người có duyên được tiếp xúc nhiều với chuyện siêu hình nhưng đa số họ do căn cơ thấp không đủ trí tuệ để hiểu được bản chất của các hiện tượng siêu hình nên có thể xem họ là “dân nghiệp dư”, dân không chuyên trong lãnh vực siêu hình.

Có một thực tế chung là đa số các thầy bà, các nhà ngoại cảm, những người có chút khả năng siêu hình… chỉ sau một thời gian là họ trở nên mất “linh” vì họ không được Thánh Thần hỗ trợ nữa. Cũng chính vì họ nghiệp dư, vì không chuyên nên họ không hiểu được các nguyên tắc siêu hình, không hiểu được cách thức làm việc của Thánh Thần dẫn đến họ làm đúng ít mà sai nhiều.

Đạo sư là người thông hiểu lý đạo, hiểu được bản chất bên trong của các hiện tượng siêu hình, hiểu được cách thức làm việc của Thánh Thần nên có thể nói họ là “dân nhà nghề”, là chuyên nghiệp, là chuyên gia trong lãnh vực siêu hình.

Nếu đứng trước một hiện tượng siêu hình, giới đồng cốt, thầy bà giống như thầy bói mù xem voi thì bậc đạo sư có thể hiểu được bản chất của hiện tượng siêu hình đó. Nếu giới đồng cốt thầy bà vụn về, mù tịt về vai diễn của mình trong các kịch bản của Thánh Thần, thì một đạo sư có thể phối hợp với Thánh Thần để diễn những vỡ tuồng siêu kinh điển làm chấn động cả một vùng. Nếu giới đồng cốt thầy bà chỉ là nhân viên sai vặt của Thánh Thần, thì một đạo sư có thể giao tiếp với nhiều cấp bậc Thánh Thần, thậm chí có thể sai xử được một số cấp quỷ thần để làm việc đạo… Nếu giới đồng cốt thầy bà là một người lính thì bậc đạo sư sẽ giống như vị đại tướng.

Tóm lại, có sự khác biệt rất lớn về trình độ, đẳng cấp trong siêu hình giữa giới đồng cốt, thầy bà và một đạo sư.

3. DUYÊN PHƯỚC CỦA ĐỆ TỬ MTTĐ

Đệ tử MTTĐ được Thánh Thần hộ độ, được Tổ Thầy dẫn dắt dạy bảo, trao truyền cho nhiều kiến thức ẩn mật trong lãnh vực siêu hình…Nên mỗi đệ tử MTTĐ đều có cơ hội trở thành một nhân viên chính thức của nhà nước Thiên Triều, có cơ hội trở thành một đạo sư chân chánh. Đó chính là duyên phước vô cùng to lớn của tất cả đệ tử MTTĐ chúng ta. Mỗi người chúng ta nên nắm bắt và trân trọng cơ hội ngàn năm có một này.